Ko te Atua ki te rangi.
Ko Te Aupōuri ki te whenua.

Ko te Atua ki te rangi.
Ko Te Aupōuri ki te whenua.

Ko te Atua ki te rangi.
Ko Te Aupōuri ki te whenua.

To lead and influence the cultural, social and economic development of our iwi to ensure security and growth for Te Aupōuri.

Register with
Te Rūnanga Nui o Te Aupōuri

Access Funding opportunities through
Te Aupōuri Iwi Development Trust

To lead and influence the cultural, social and economic development of our iwi to ensure security and growth for Te Aupōuri.

Register with
Te Rūnanga Nui o
Te Aupōuri

Access Funding
opportunities through
Te Rūnanga Nui o Te Aupōuri

To lead and influence the cultural, social and economic development of our iwi to ensure security and growth for Te Aupōuri.

Register with
Te Rūnanga Nui o Te Aupōuri

Access Funding opportunities through
Te Aupōuri Iwi Development Trust